SEZóNA 2017 / 2018

 

Sezóna ukon?ená.

 

Zároveň prosíme v?etkych náv?tevníkov, aby re?pektovali zákaz sánkovania a zákaz vstupu na zjazdovku bez ly?í - ?akujeme.

 

Ly?iarske stredisko SKI CENTRUM Kordíky, 12 km od Banskej Bystrice, v záujme pokojnej?ej ly?ova?ky Vám ponúka mo?nos? vyly?ova? Vá? skipas kedy len chcete. Platíte za jazdy a nie za státie v rade. Skipas je platny celú sezónu 2017 / 2018.

UPOZORNENIE - Od 15. novembra 2015 Povinné prilby pre ly?iarov mlad?ích ako 15 rokov

TE?íME SA NA VA?U NáV?TEVU...

Prevádzka ly?iarskeho vleku

víkendy, prázdniny a sviatky:
od 09:00 do 15:30

Chata SKI CENTRUM Kordíky

otvorená po?as prevádzky vleku

SKI CENTRUM Kordíky

Tel.?.: 0904 072 299
Mail:?? ski@skikordiky.sk
Web:??www.skikordiky.sk

Ski centrum Kordíky

Propagujte aj svoju stránku 

PartneriFree Dreamweaver templates | Free Web Hosting | Car Insurance Quotes